Wat Jy Waar Kry is daarop gefokus om ‘n Bybelse-perspektief op verskeie onderwerpe te bied en die toepassing van die Skrif te verduidelik. Alle inhoud is Skrif gefundeerd. Wat Jy Waar Kry is nie ‘n platform vir debat of om enige iemand tot die skrywers se oortuigings oor te haal nie Die skrywers glo dat enige oortuiging wat nodig mag wees, deur die Heilige Gees sal geskied. Die skrywers bied geensins hulle persoonlike opinies nie, tensy dit pertinent gesê word en die konteks dit verlang. Wat Jy Waar Kry assosieer of affilieer met geen denominasie of kerk groep nie en bied daarom ‘n objektiewe interpretasie van die Skrif.

Wat Jy Waar Kry sal graag enige vrae wat uit die publikasies mag voortvloei, beantwoord, maar sal nie by enige vorm van debat betrokke raak nie. Enige kommunikasie wat lei tot ‘n debat of ‘n debat probeer uitlok, sal geïgnoreer word. Wat Jy Waar Kry sal eerder in gesprek tree met individue wat opreg opsoek is na antwoorde, eerder as om sinnelose debatte te voer met individue wat reeds ‘n bepaalde standpunt ingeneem het. Wat Jy Waar Kry bied geensins berading of enige soortgelyke pastorale of sielkundige hulp nie. Geen publikasie moet as sulks gesien of geïnterpreteer word nie. Geen publikasie word gepubliseer met die bedoeling om berading of enige soortgelyke pastorale of sielkundige hulp te bied nie. In gevalle waar sodanige hulp verlang word, moet ‘n professionele praktisyn geraadpleeg word.