Posts

“Dít is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het: Ons moet mekaar liefhê.”

1 Joh 3:11

My ouma het die ander dag vir my gevra: “wat is liefde?” Ons was besig gewees om te gesels oor die kort briewe van Johannes (1,2 en 3 Johannes) en die klem wat Johannes op liefde sit. Ek het duidelik nie aandagtig gelees nie, want toe sy my vra wat liefde is – het ek vir ‘n oomblik vas gehaak.

Ek gaan toe weer deur 1 Johannes 3:11-17 en daar is 3 of 4 kenmerke van ware (of egte) liefde. Toe ek die 3 of 4 kenmerke vinnig bestudeer toe maak dit vir my meer sin en ek hoop dat dit vir jou dalk ook sal help!

Daar word klem geplaas op liefde vir mekaar. Johannes sê dat ons nie soos Kain moet wees nie. As jy die storie van Kain en Abel onthou, dan sal jy onthou dat Kain jaloers was op Abel omdat God Abel se offergawe aanvaar het, maar nie Kain s’n nie. Kain het sy broer toe begin haat en vir Abel uiteindelik toe vermoor… Nou Johannes sê dat ons moet nie haat nie – liefde en haat gaan nie hand in hand nie.

3 Kenmerke van ware liefde

So hoe lyk ware liefde? As ek sê ek het mense lief en ek het egte of ware liefde, dan moet ek hierdie kenmerke hê:

1. Ek mag nie haat nie (1 Joh 3:15)

Haat – dit is ‘n groot woord daardie! Johannes verduidelik dat as ons ware liefde in ons hart het, dan kan ons nie (ons mag nie!) ons broers (of susters) haat nie. As iemand sy broer haat dan is hy ‘n moordenaar (1 Joh 3:15). Kain het gehaat en dit het uitgeloop op moord. JOhannes maak immers duidelik dat haat gelyk aan moord is en moordenaars sal nie die Koninkryk van God erf nie. Die implikasies van haat is huge! Dit druis teen alles wat liefde voor staan.

2. As ek bereid is om my lewe vir ‘n ander af te lê (1 Joh 3:16)

Johannes skryf dat ons weet wat liefde is as gevolg van die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het – om Sy lewe vir ons neer te lê. As ons Kinders van God is en dissipels van Jesus is, dan beteken dit mos dat ons in sy voetspore moet volg. Daarom moet ons ons lewe vir ons broers en susters in Christus ook kan af lê. Nie baie mense is gewillig om dit te doen nie. Om jou lewe vir iemand te gee beteken nie net dat ons hulle dien, of help, of ‘n nier voor skenk nie, maar ons moet gewillig wees om ons lewe neer te lê of te ruil. ‘n Eenvoudige voorbeeld: die boot is besig om te sink en dit is jy en iemand anders. Daar is net kans om een persoon te red. As jy die ander persoon eerste laat gaan dan sal dit wees vanuit ‘n posisie van liefde en nie selfsug nie.

3. Om dié wat swaar kry te help terwyl ek in ‘n posisie is om te help (1 Joh 3:17)

Omgee vir ander en vir die wat swaar kry is ‘n belangrike kenmerk van ware liefde. Nie net moet ek vir die wat swaar kry probeer help nie, maar ek moet meegevoel vir hulle hê. In 1 Johannes 3:17 lees ons dat as ons iets het en ons broer het nie, dan moet ons meegevoel hê vir hom. Dit beteken dood eenvoudig dat as ek kos het en ‘n broer of suster het nie kos nie, dan moet ek met hulle deel. Dit beteken selfs, as ek in staat is om te deel (m.a.w. ek het 2 appels) dan moet ek deel (1 appel weg gee). Hierin word my liefde wat God in my hart gesit het getoets – hierin word my geloof ook getoets, want deur te gee, al het ek ook min, sit ek my vertroue in die Here en nie in my eie besittings nie.

Liefde en geloof gaan hand-in-hand. As ek geloof het en glo, dan sal ek ook liefde hê vir my naaste en my medemens. My geloof, sonder aksie en meegevoel vir my naaste, is dan dood. Het jy hierdie kenmerke in jou eie lewe? Is jy bereid om jou lewe vir jou medemens neer te lê? Is jy bereid om met ander wat swaar kry te deel? En laastens, koester jy haat of woede in jou hart teenoor iemand?

Mag hierdie 3 kenmerke in jou lewe sigbaar word sodat ons Here Jesus Christus verheerlik kan word!

Die Here seën,
Riaan

Liefde vir mense en liefde vir God. Daar is ‘n sterk konneksie tussen die twee en dit is iets wat ek nogal gereeld aan dink: hoe baie hulself Christene of Kinders van God noem, maar hulle is nie lief vir mense nie. Hulle sê dit nie dalk so pertinent nie, maar as ek na hul optrede kyk teenoor ander mense dan is dit duidelik dat daar ‘n tekort aan liefde is.

Dit is seker ‘n sterk stelling om te maak, maar nogtans dink ek is dit ‘n geldige een. Jy sien, daar is baie mense wat God probeer dien en wie gelowig is, maar as ons mooi na hul kyk en luister dan kan ons partykeer hoor en sien dat daar iemand in die persoon se lewe is wat die persoon verafsku, nie kan verdra nie of dalk iemand wat hul nie kan vergewe nie en ‘n wrok teen die persoon koester. As dit die geval is, dan is daar fout.

Ek is besig om deur 1 Johannes te lees en dit is opmerklik hoe gereeld en hoe direk Johannes skryf dat as ons in God is dan moet ons mense lief hê. As ons iemand nie kan liefhê nie, dan is God se liefde nie in ons nie en dan het ons nie ‘n werklike verhouding met die Here nie.

Neem die volgende 2 verse as voorbeeld:

“Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God. Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.”

1 Joh. 4:7-8

Wanneer ek hierdie verse lees dan laat dit my amper ‘n bietjie skrik, want ek besef dat daar ‘n groot verantwoordelikheid op my rus om my medemens lief te hê. Die verse maak dit duidelik dat liefde van God af kom. As ek nie God ken nie en nie ‘n verhouding met Hom het nie, dan het ek en ken ek nie liefde nie.

Dit is maklik om te sê dat ons as mense die vermoë het om lief te wees vir ander sonder God, maar is dit werklike liefde? Wat van as die persoon vir wie jy lief is, alles van jou af weg vat? Wat van as die persoon vir wie jy lief moet wees jou ma, pa of kinders vermoor? Wat van as die persoon vir wie jy lief moet wees dalk jou in die rug gesteek het, vir jou gejok het of jou te na gekom het? Nou praat ons van ‘n ander prentjie – nie waar nie?

“Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.”

Kol. 3:13

Hierdie vers maak dit duidelik dat ons ‘n verantwoordelikheid het om ander mense te moet vergewe. Ja, die “julle” mag dalk spesifiek praat van ander gelowiges, maar Jesus leer vir ons dat ons selfs ons vyande moet liefhê! Dit is so te sê onmoontlik, maar nie as ons God ken nie.

“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’ Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg.”

Mat. 5:43-44

Sjoe! Om vir elke mens lief wees is nie normaal nie! Wel ek kan nie dink dat dit is nie, maar wanneer ons die Vader ken en ons weet waarvan ons gered is en hoe baie God my liefhet, dan het ek geen verskoning of rede om ander mense nie lief te hê nie.

Vra jouself af

Het ek alle mense lief? Of net dié met wie ek oor die weg kom of van wie ek hou? My geloof en verhouding met die Here word hieraan getoets: het ek alle mense lief?