Die doel van Wat Jy Waar Kry is om ons uit te daag om seker te maak oor dit wat ons glo. Meeste van die dinge wat ons glo, glo ons omdat ‘n kerk, ‘n predikant of ons ouers vir ons iets gesê het, maar dit is moontlik dat ons nie weet hoekom ons iets glo en waarop ons daardie geloof baseer nie. By Wat Jy Waar Kry glo ons dat alles wat ons in hierdie lewe glo, EERSTE teen die Bybel gemeet moet word. Daarom sal jy vind dat ons baie dinge bevraagteken wat ons glo of dink, nie om dwars te wees nie, maar om seker te maak dat ons ‘n Bybelse perspektief en geloof het – wat op ‘n gebalanseerde benadering tot die Skrif gebaseer is.